BÅSTAD 4-17 juli 2022

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har en hållbarhetsstrategi som är framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet och bredda vårt ansvarstagande.

Under verksamhetsåret 2021 planerar vi åtgärder/initiativ inom miljömässiga, sociala och ekonomiska segment där vi använder PURE ACTs plattform som ett verktyg för vårt arbete. Vi använder även Green Time och deras planeringsverktyg som en checklista för vårt arbete.

Under 2021 kommer vi arbeta med tydliga mål inom följande
väsentlighetsområden som är kopplade till FNs globala mål.

God Hälsa & välbefinnande

Jämställdhet

Hållbar konsumtion och produktion

God Hälsa och välbefinnande

Skapa hållbara menyer inom mat och dryck på arenan med fokus på lokalproducerad mat. Öka den fysiska aktiviteten i vår Kids Park genom samarbete med Generation Pep

Jämställdhet

Jämlik könsfördelning bland våra volontärer Marknadsföra våra evenemang med lika mycket fokus på damer som herrar.

Hållbar konsumtion och produktion

Övergå till digitala biljetter i så stor utsträckning som möjligt Övergå till digitalt dagsprogram Skapa tydliga checklistor för våra utställare med riktlinjer för avfall och sopsortering.