BÅSTAD 8-21 JULI 2024

PRESSRELEASE

Nordea Open bidrar till 238 miljoner kronor i turismekonomi

Facebook
Twitter
LinkedIn

I över 70 år har Båstad varit spelplats för internationell tennis i världsklass på det berömda
röda gruset. Årets upplaga blev en publiksuccé med 66 000 besökare som under 14 dagar tog
del av evenemanget och Båstads utbud. Sammanlagt spenderades 238,6 MSEK i samband
med vistelsen.

Nordea Open bidrar starkt till Båstads attraktionskraft och i samband med årets evenemang
genomfördes en turistekonomisk undersökning på uppdrag av Båstad Turism & Näringsliv, Event in
Skåne och Arena Båstad. Undersökningens primära syften var att mäta den turistekonomiska
omsättningen kopplat till evenemanget, målgruppen & dess upplevelse på plats i Båstad samt
lokalbefolkningens attityd till Nordea Open.

Undersökningen visar att strax över 79 100 unika personer befunnit sig i Båstad under perioden, av
vilka ca 63 300 var turister. Cirka hälften av turisterna (31 600) besökte Nordea Open under vistelsen.
De turister som besökte Nordea Open besökte evenemanget cirka två dagar i snitt och tillbringade
ytterligare cirka fyra dagar i Båstadregionen som en del av sin sommarsemester. Sammanlagt bidrar
Nordea Open med en turistekonomisk omsättning om 238,6 mkr till det lokala näringslivet vilket i sin
tur genererar ca. 116 mkr i form av moms och skatter till stat, region och kommun.

– Nordea Open är ett av Skandinaviens största årligen återkommande event, vilket dessa siffror också visar. Eventet har i 75 år positionerat och destinationsutvecklat Båstad och Skåne och bidrar med en härlig energi och stolthet i ett event där många vill vara delaktiga och bidra till en större upplevelse, säger Pehr Palm, Vd på Event in Skåne.

Turisterna var mycket nöjda med sin vistelse och hela 96% svarade att deras besök i Båstad och
Bjärehalvön varit ”mycket bra” eller ”bra” (snitt 4,6 på femgradig skala), och 98% svarade att det är
antingen ”mycket troligt” eller ”delvis troligt” att de besöker Båstad igen.

– Det är otroligt glädjande siffror och ett väldigt fint tecken på att våra besökare trivs i Båstad. Vi, tillsammans med Nordea Open och övriga näringslivet i Båstads kommun, har som målsättning att våra besökare ska trivas och få en minnesvärd upplevelse när de vistas hos oss. Vi är förunnade med en väldigt vacker miljö, ett rikt utbud av evenemang och aktiviteter samt ett näringsliv som levererar med hög kvalitet, det ska vi ta väl vara på även framöver, säger Annika Borgelin, Vd på Båstad Turism och Näringsliv.

Båstadborna har en stark relation till Nordea Open, där 52% svarar att de besökt evenemanget någon
gång (genom åren), och ytterligare 19% svarar att även om man inte besökt evenemanget så följer
man det i media. Båstadborna ger sin inställning till evenemanget betyget 4,0 på en femgradig skala.

– Efter två år med kraftiga restriktioner till följd av pandemin var vi otroligt glada att äntligen kunna leverera ett fullskaligt Nordea Open för våra besökare. Vi vill att Båstadborna ska känna stolthet och delaktighet i evenemanget och vi är därför glada över deras betyg och positiva inställning och ser framemot att planera inför ett festligt 75 års jubileum nästa år, säger Sara Bergh, Operation Manager på Arena Båstad.

Kontakt
Annika Borgelin, Vd Båstad Turism och Näringsliv
E-post: annika.borgelin@bastad.com
Tel: 0725-03 99 33

Pehr Palm, Vd Event in Skåne
E-post: pehr.palm@skane.se
Tel: 0768-87 07 46

Sara Bergh, Operation Manager Arena Båstad (Nordea Open)
E-post: sara.bergh@arenabastad.se
Tel: 0734-33 68 05