BÅSTAD 8-21 JULI 2024

GOOD TO KNOW

– The ticket has a unique QR code that is verified via digital reading at the entrance. The QR code is only accepted once and is then considered used.

– Ticket holders may be inspected by the organizer in connection with entry.

– Camera surveillance may occur.

– Smoking, bicycles and dogs are forbidden in the arena.

– Filming and TV broadcasts occur on and outside the arena.

– Changes regarding the schedule or start of match may take place. Information and changes can be found at nordeaopen.se or on the Tournament’s social media.

– Arrive on time, long queues at the entrance can occur as many arrive at the same time.

– Bag bans and/or bag inspections may occur at the entrance according to the Swedish Law.

 

Policy

Tournament Accreditation Policy

No ticket holder, spectator or credential holder may : (a) continually collect, disseminate, transmit, publish or release from the grounds of the Tournament any match scores or related statistical data during match play (from the commencement of a match through its conclusion for any commercial, betting or gambling purpose); and (b) film, photograph, broadcast, stream, publish, transmit and/or otherwise offer to the public (or assist any third party in offering to the public), on a live or on a delayed basis, in whole or in part, and whether on a free basis or subject to payment, any sound recording, photograph, video footage, motion picture, film and/or other audio-visual content captured by any means whatsoever inside the Tournament site (except as is allowed in the Tournament Accreditation Policy). The continual use of laptop computers or other handheld electronic devices within the confines (spectator area) of the tournament match courts is prohibited. The exception to this provision is properly credentialed media, tournament vendors and tournament staff when used in the performance of their duties.

RAIN POLICY

If play is longer than one hour in total, or one match is finished (on the same day),  no refunds are made. (Day and evening session is separate sessions).

The Referee of the Tournament decides how play has been going on.

In case of rain-interruptions, a re-start time will be announced at least 15 minutes before the re-start of the game.

In case of refund of the ticket, you will receive the full amount of the ticket minus the service fee.

BRA ATT TÄNKA PÅ

– Biljetten har en unik QRkod som verifieras via digital avläsning vid entrén. QRkoden accepteras endast en gång och anses alltså därefter förbrukad.

– Biljettinehavare kan bli visiterade av arrangören i samband med inträde.

– Kameraövervakning kan förekomma.

– Rökning, cyklar och hundar är förjudet på arenaområdet.

– Filmning och TV sändningar förekommer på och utanför arenaområdet.

– Förändringar kring matchstart och spelschema kan ske. Information och ändringar hittar du på nordeaopen.se eller på Turneringens social medier.

 Kom i tid, då långa köer i entren kan uppstå då många anländer vid samma tidpunkt. 

– På arenan råder visitering och väskförbud enligt svensk evenemangslag.

Policy

Biljettinnehavare, åskådare eller ackrediteringsinnehavare får inte : (a) kontinuerligt samla in, sprida, sända, publicera eller släppa några resultat eller relaterad statistisk data (från början av en match till dess slut för kommersiella, vadslagning eller spelliknande ändamål) från tävlingens område; och (b) film, foto, broadcast, streaming, publicering, sändning och/eller annat som erbjuds allmänheten (eller bistå en tredje parts erbjudande till allmänheten), live eller fördröjt, helt eller delvis, antingen gratis eller betalbart, ljudinspelning, foto, video eller någon annan audiovisuell upptagning som spelas in eller tas upp på något sätt (förutom vad som är tillåtet i ”Tournament Accreditation Policy”). Kontinuerlig användning av bärbara datorer eller andra handhållna elektroniska enheter är förbjuden i åskådarområdet av tävlingens banor. Undantag av denna bestämmelse gäller media med rätt ackreditering, leverantörer samt personal till tävlingen i tjänst (vid utförande av sina uppgifter). 

REGNPOLICY

Vid spel i mer än en sammanlagd timme, eller vid slutspelad match, under en och samma dag – eller session för dagar med dag- och kvällssession –
återbetalas ej biljetter.

Tävlingens Referee avgör hur länge spelet pågått. Vid regnavbrott aviseras fortsatt spel från högtalare vid Centercourten som regel minst 15 min före spelstart. Vid återbetalning återbetalas biljetten i sin helhet minus serviceavgift.