BÅSTAD 8-21 JULI 2024

BRA ATT TÄNKA PÅ

– Biljetten har en unik QRkod som verifieras via digital avläsning vid entrén. QRkoden accepteras endast en gång och anses alltså därefter förbrukad.

– Biljettinehavare kan bli visiterade av arrangören i samband med inträde.

– Kameraövervakning kan förekomma.

– Rökning, cyklar och hundar är förjudet på arenaområdet.

– Filmning och TV sändningar förekommer på och utanför arenaområdet.

– Förändringar kring matchstart och spelschema kan ske. Information och ändringar hittar du på nordeaopen.se eller på Turneringens social medier.

 Kom i tid, då långa köer i entren kan uppstå då många anländer vid samma tidpunkt. 

– På arenan råder visitering och väskförbud enligt svensk evenemangslag.

Policy

Biljettinnehavare, åskådare eller ackrediteringsinnehavare får inte : (a) kontinuerligt samla in, sprida, sända, publicera eller släppa några resultat eller relaterad statistisk data (från början av en match till dess slut för kommersiella, vadslagning eller spelliknande ändamål) från tävlingens område; och (b) film, foto, broadcast, streaming, publicering, sändning och/eller annat som erbjuds allmänheten (eller bistå en tredje parts erbjudande till allmänheten), live eller fördröjt, helt eller delvis, antingen gratis eller betalbart, ljudinspelning, foto, video eller någon annan audiovisuell upptagning som spelas in eller tas upp på något sätt (förutom vad som är tillåtet i ”Tournament Accreditation Policy”). Kontinuerlig användning av bärbara datorer eller andra handhållna elektroniska enheter är förbjuden i åskådarområdet av tävlingens banor. Undantag av denna bestämmelse gäller media med rätt ackreditering, leverantörer samt personal till tävlingen i tjänst (vid utförande av sina uppgifter). 

REGNPOLICY

Vid spel i mer än en sammanlagd timme, eller vid slutspelad match, under en och samma dag – eller session för dagar med dag- och kvällssession –
återbetalas ej biljetter.

Tävlingens Referee avgör hur länge spelet pågått. Vid regnavbrott aviseras fortsatt spel från högtalare vid Centercourten som regel minst 15 min före spelstart. Vid återbetalning återbetalas biljetten i sin helhet minus serviceavgift.