BÅSTAD JULY 4-17

SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY

Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har en hållbarhetsstrategi som är framtagen utifrån våra nuvarande förutsättningar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet och bredda vårt ansvarstagande.

Under verksamhetsåret 2021 planerar vi åtgärder/initiativ inom miljömässiga, sociala och ekonomiska segment där vi använder PURE ACTs plattform som ett verktyg för vårt arbete. Vi använder även Green Time och deras planeringsverktyg som en checklista för vårt arbete.

Under 2021 kommer vi arbeta med tydliga mål inom följande
väsentlighetsområden som är kopplade till FNs globala mål.

God Hälsa & välbefinnande

Jämställdhet